Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Minh Trang
. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài cây chọn lọc thuộc họ Euphorbiaceae của Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ MINH TRANG                         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/01/1984                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 5429/QĐ-SĐH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài cây chọn lọc thuộc họ Euphorbiaceae của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ                                                  

9. Mã số: 62 44 27 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Phan Minh Giang, GS.TSKH Phan Tống Sơn

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :