Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Kiều Oanh
Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN KIỀU OANH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/6/1973                                                            

4. Nơi sinh: Lào Cai

5. Quyết định công nhận NCS số 3216/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 863/QĐ-ĐT ngày 14/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO”.

8. Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục                   

9. Mã số:  62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, GS.TS Phan Văn Kha

Xem thông tin chi tiết.


 Hà Ngọc - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :