Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thúy Anh
Tên đề tài luận án: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ THÚY ANH            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/6/1978                                          

 4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH, ngày 07 / 5 / 2009.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (Không)

7. Tên đề tài luận án: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                         

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Danh Tốn, PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh

Xem thông tin chi tiết.


 

 KIm Ngọc - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :