Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo LATS của NCS Lưu Việt Hưng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu quá trình tích tụ urani, thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LƯU VIỆT HƯNG             

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/02/1977                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu quá trình tích tụ urani, thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật.

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước.                   

9. Mã số: 62 85 02 05.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Duy Cam, TS. Đặng Đức Nhận

Xem thông tin chi tiết.


 Cao Đỗ - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :