Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lan Anh
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của quần thể Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912) ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ LAN ANH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/07/1977

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 5429/SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 989/QĐ-SĐH-TN ngày 08/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của quần thể Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912) ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn”.

8. Chuyên ngành: Động vật học

9. Mã số: 62 42 10 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Đặng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn

Xem thông tin chi tiết.


 Cao Ngọc - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :