Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Xuân Nam
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ XUÂN NAM

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/02/1976

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2048/QĐ-SĐH ngày 09/7/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản gia hạn số 6047/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước
tại Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai”

8. Chuyên ngành: Thủy sinh vật học.

9. Mã số: 62 42 01 08

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh, PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Xem thông tin chi tiết.


 Đăng Ngọc - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :