Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Trung Kiên
Tên đề tài luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo Cử nhân sư phạm theo TQM và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  NGUYỄN TRUNG KIÊN      

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:  12 tháng 05 năm 1979                                         

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4156/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 933/QĐ-ĐT ngày 28/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo Cử nhân sư phạm theo TQM và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực”.

8. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục                                 

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Khánh Đức; TS. Nguyễn Thị Hồng Minh  

Xem thông tinchi tiết.


 Ngọc Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :