Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vương Quốc Thắng
Tên đề tài luận án: Năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

1.      Họ và tên nghiên cứu sinh: VƯƠNG QUỐC THẮNG

2.      Giới tính: Nam

3.      Ngày sinh: 14 tháng 5 năm 1975

4.      Nơi sinh: Nghệ An

5.      Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3669/QĐ-SĐH ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.      Tên đề tài luận án: Năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

8.      Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9.      Mã số: 62340501

10.    Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Anh Tài, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân

 Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Vương - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :