Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Trọng Lâm
Tên đề tài luận án: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam (Liên hệ qua thực tiễn ở Thành phố Hà Nội)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ TRỌNG LÂM                          

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/5/1969                                                             

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2291/SĐH ngày 8-12-2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản gia hạn số 922/QĐ-KL ngày 30-12-2010 và văn bản số 917/QĐ-KL ngày 28-12-2012 của Chủ nhiệm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam (Liên hệ qua thực tiễn ở Thành phố Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật           

9. Mã số: 62.38.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Thị Kim Quế

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :