Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Nhật Duật
Tên đề tài luận án: “Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở nước ta hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN NHẬT DUẬT

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/3/1975

4. Nơi sinh: Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Theo quyết định số 3676/QĐ-SĐH, ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản thay đổi tên đề tài tại quyết định số 595/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án:Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở nước ta hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội;

9. Mã số  thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Ngọc Phú; PGS.TS Hoàng Mộc Lan

Xem thông tin chi tiết.


 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :