Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tôn Phương Du
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo xóa đói giảm nghèo từ năm 1986 đến năm 2011.

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TÔN PHƯƠNG DU

2.     Giới tính: Nam

3.     Ngày sinh: 14/01/1979

4.     Nơi sinh: Bến Tre

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1927/QĐ-SĐH, ngày 28/6/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.       

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên luận án số 21A/QĐ-TCT ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7.     Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo xóa đói giảm nghèo từ năm 1986 đến năm 2011.

8.     Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9.     Mã số: 62.22.56.01

 Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển

 

Xem thông tin chi tiết.


 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :