Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Vân
n đề tài luận án: Nghiên cứu một số tính chất của các hệ hạt nano từ tính FePd và FePt chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm và điện hóa siêu âm.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THANH VÂN

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     04/12/1982                                                                  

4. Nơi sinh: Quốc Oai - Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 1691/QĐ-SĐH ngày 07/5/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số tính chất của các hệ hạt nano từ tính FePd và FePt chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm và điện hóa siêu âm.

8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn                                               

9. Mã số: 62440104

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Quang - VNU-HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :