Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thế Nguyên
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thế Nguyên                

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     18/8/1976                                                                     

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3614/QĐ-SĐH ngày 22 / 10 / 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ số 2520/QĐ-SĐH ngày 27/6/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội         

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng

8. Chuyên ngành:  Môi trường đất và nước                               

9. Mã số: 62440303

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Chu Hồi; PGS.TS Đồng Kim Loan

Xem thông tin chi tiết.

 Đức Ngọc - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :