Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hoàng Yến
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của nhóm nấm Hyphomycetes phân lập từ lá cây mục (litter fungi) ở một số rừng Quốc gia Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ HOÀNG YẾN                    

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:     14/01/1976                                                                  

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 2385/SĐH ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của nhóm nấm Hyphomycetes phân lập từ lá cây mục (litter fungi) ở một số rừng Quốc gia Việt Nam”

8. Chuyên ngành:  Vi sinh vật học                                                         

9. Mã số: 62 42 40 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Văn Hợp;  GT.TS Katsuhiko Ando 

 

Xem thông tin chi tiết.

 Đức Đỗ - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :