Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hoàng Yến
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của nhóm nấm Hyphomycetes phân lập từ lá cây mục (litter fungi) ở một số rừng Quốc gia Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ HOÀNG YẾN                    

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:     14/01/1976                                                                  

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 2385/SĐH ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của nhóm nấm Hyphomycetes phân lập từ lá cây mục (litter fungi) ở một số rừng Quốc gia Việt Nam”

8. Chuyên ngành:  Vi sinh vật học                                                         

9. Mã số: 62 42 40 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Văn Hợp;  GT.TS Katsuhiko Ando 

 

Xem thông tin chi tiết.

 Đức Đỗ - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   |