Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Ngọc Thắng
Tên đề tài luận án: “Kế thừa những ưu điểm của Luật Phá sản năm 2004 và tăng cường tính khả thi trong thực tiễn thi hành”

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ NGỌC THẮNG

2.   Giới tính: Nam

3.   Ngày sinh: 23/3/1971

4.   Nơi sinh: Thanh Hóa

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 145 SĐH ngày 06/7/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.   Tên đề tài luận án: “Kế thừa những ưu điểm của Luật Phá sản năm 2004 và tăng cường tính khả thi trong thực tiễn thi hành”

8.   Chuyên ngành: Luật kinh tế

9.   Mã số: 62 38 50 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Quang

Xem thông tin chi tiết.

 Hương Ngọc - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :