Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thành Nam
Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Nam

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/08/1978

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế

9. Mã số: 62 38 50 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, PGS.TS Đinh Dũng Sỹ

Xem thông tin chi tiết.


 

 Ngọc Đăng - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :