Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Hoàng Nam
Tên đề tài luận án: Vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ HOÀNG NAM               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 18 tháng 6 năm 1980                       

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3210/QĐ-SĐH ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử       

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hồ Trọng Hoài

 

Xem thông tin chi tiết.


 

 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :