Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Quốc Tuấn
Tên đề tài Luận án : Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam

1. Họ và tên: TRẦN QUỐC TUẤN

2. Giới tính : Nam

3.  Ngày sinh: 15/02/1962

4. Nơi sinh : Hưng Yên

5.  Quyết định số  3204/QĐ-SĐH ngày 08/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận nghiên cứu sinh;

6.  Thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số  2781/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội  về việc điều chỉnh tên Luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài Luận án : Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam

8.  Ngành : Kinh tế  

9.  Chuyên ngành: Kinh tế chính trị, mã số : 62.31.01.01

10.  Người hướng dẫn  khoa học: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai

Xem thông tin chi tiết.


 

 Toản Quốc - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :