Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Quốc Tuấn
Tên đề tài Luận án : Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam

1. Họ và tên: TRẦN QUỐC TUẤN

2. Giới tính : Nam

3.  Ngày sinh: 15/02/1962

4. Nơi sinh : Hưng Yên

5.  Quyết định số  3204/QĐ-SĐH ngày 08/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận nghiên cứu sinh;

6.  Thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số  2781/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội  về việc điều chỉnh tên Luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài Luận án : Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam

8.  Ngành : Kinh tế  

9.  Chuyên ngành: Kinh tế chính trị, mã số : 62.31.01.01

10.  Người hướng dẫn  khoa học: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai

Xem thông tin chi tiết.


 

 Toản Quốc - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   |