Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phùng Văn Dũng
Tên đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHÙNG VĂN DŨNG           

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 16 tháng 12 năm 1962                                          

4. Nơi sinh: xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 1250/QĐ-ĐHKT, ngày 19/7/2011 của Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN.      

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1351/QĐ-ĐHKT, ngày 09/7/2012 của Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ (tên cũ: “Vấn đề tam nông ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO”, tên đề tài mới sau điều chỉnh: “Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)”)        

7. Tên đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

8. Chuyên ngành:  Kinh tế chính trị                                           

 9. Mã số:  62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Long, TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Xem thông tin chi tiết.


 

 Ngọc Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :