Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Giang
ên đề tài luận án: “Hệ thống nhân vật và thi pháp thể hiện chúng trong văn học trung đại Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XV”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ GIANG      

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 12/07/1980                                              

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/SĐH, ngày 28/10/2009 của  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: “Hệ thống nhân vật và thi pháp thể hiện chúng trong văn học trung đại Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XV”.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                

9. Mã số: 62 22 34 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nho Thìn

Xem thông tin chi tiết.


 

 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   |