Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Thu Phương
Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên một số tính chất vật lý của hệ điện tử chuẩn một chiều dưới tác dụng của trường sóng điện từ.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Phương.                  

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 01/10/1982.                                                        

4. Nơi sinh: Huế.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không.

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên một số tính chất vật lý của hệ điện tử chuẩn một chiều dưới tác dụng của trường sóng điện từ.

8. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.                      

9. Mã số: 62 44 01 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Công Phong; PGS.TS Nguyễn Vũ Nhân

Xem thông tin chi tiết.


 

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :