Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nghiêm Xuân Trường
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng tro than bay trong phân tích dioxin và đánh giá sự khác biệt của dioxin từ một số nguồn phát thải khác nhau”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGHIÊM XUÂN TRƯỜNG                      

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/10/1968                                                                                  

4. Nơi sinh: Hà Tây

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 150/SĐH ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Đại học Quốc gia Hà Nội         

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:          

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sử dụng tro than bay trong phân tích dioxin và đánh giá sự khác biệt của dioxin từ một số nguồn phát thải khác nhau”

8. Chuyên ngành: Hóa môi trường                                                       

9. Mã số: 62 44 41 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đức Huê, PGS.TS Đỗ Quang Huy

Xem thông tin chi tiết.


 

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :