Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thuận Hoàng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các robot di động.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THUẬN HOÀNG

2. Giới tính:Nam

3. Ngày sinh: 17/4/1970

 4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3205/QĐ-SĐH, ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các robot di động.     

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử                                      

9. Mã số: 62 52 70 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Quang Vinh; GS.TS Bạch Gia Dương.

Xem thông tin chi tiết.


 

 Đình Thiệu - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :