Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mai Thị Đàm Linh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát hiện lectin thực vật có khả năng ngưng kết đặc hiệu với một số vi khuẩn gây nhiễm độc thực phẩm phổ biến

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: MAI THỊ ĐÀM LINH                                         

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/01/1979                                                     

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 2385/QĐ – SĐH ngày 27/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát hiện lectin thực vật có khả năng ngưng kết đặc hiệu với một số vi khuẩn gây nhiễm độc thực phẩm phổ biến

8. Chuyên ngành: Vi sinh vật học                      

9. Mã số: 62 42 40 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Phương Thuận; PGS.TS Kiều Hữu Ảnh

Xem thông tin chi tiết.


 

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :