Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Duy Giảng
Tên đề tài luận án: Các chủ thể tiến hành tố tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN DUY GIẢNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/07/1966

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Gi¸m ®èc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận án: Các chủ thể tiến hành tố tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp.

7. Chuyên ngành: Luật hình sự

8. Mã số: 62.38.40.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Độ.  

Xem thông tin chi tiết.

 Trần Hoài - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :