Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Hương Thảo
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số hệ từ tính có kích thước nanô

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM HƯƠNG THẢO                  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  03/05/1982                                                          

4. Nơi sinh: Bình Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2385/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Điều chỉnh tên đề tài luận án theo quyết định số 745/QĐ SĐH-TN ngày 02/06/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số hệ từ tính có kích thước nanô

8. Chuyên ngành:   Vật lý lý thuyết và Vật lý toán  

9. Mã số: 62 44 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Bạch Thành Công; GS.TS Trần Công Phong

Xem thông tin chi tiết.

 Quang Ngọc - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :