Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Ngọc Chung
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của Vật liệu lai Nano sử dụng trong chiếu sáng mới.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ NGỌC CHUNG           

2. Giới tính: nam

3. Ngày sinh: 29/05/1981                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2389/SĐH, ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 779/2009/QĐ-ĐTSĐH ngày 07/12/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của Vật liệu lai Nano sử dụng trong chiếu sáng mới.

8. Chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện nano      

9. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. Nguyễn Năng Định và PGS.TS Phạm Hồng Dương.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Chế tạo OLED cấu trúc ITO/PEDOT+TiO2/MEH-PPV+TiO2/Alq3/LiF/Al và khảo sát các đặc trưng điện phát quang, các thông số khác của linh kiện sau khi đóng vỏ.

-        Tổng hợp thành công bột YAG:Ce nanô sử dụng làm lớp tổ hợp phủ lên chip LED xanh dương. Chế tạo 5 loại tổ hợp phát quang cho WLED với các độ dày lớp phủ khác nhau để khảo sát các thông số của đèn WLED.

-        Từ các kết quả về phổ hấp thụ và quang phát quang của các tổ hợp cho thấy các chất phát quang MEH-PPV, QDs CdSe/ZnS và YAG:Ce-TH phù hợp làm lớp phủ lên chíp LED xanh dương, bức xạ của LED kích thích lớp phủ tổ hợp, kết hợp với phổ của LED tạo ra tổng phổ phát quang ánh sáng trắng có hệ số hoàn màu cao.

-        Đã chế tạo thành công LED trắng chế tạo có hệ  số hoàn màu tương ứng là 82,3; 82,5; và 84,6. Các giá trị này cao hơn so với hệ  số hoàn màu của LED trắng thương mại (CRI là 79,8) và đèn LED trắng 12 W của Philip (CRI là 80,8).

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn của luận án: kết quả của luận án có khả năng ứng dụng trong kỹ thuật chiếu sáng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu, nâng cao hiệu suất phát quang của bột YAG:Ce, nâng cao tuổi thọ của OLED và tiếp tục chế tạo WOLED với chỉ số hoàn màu, quang thông cao.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Do Ngoc Chung, Nguyen Nang Dinh, Pham Hong Duong, Chu Anh Tuan and Tu Trung Chan (2009), “White light emission from InGaN LED chip covered with MEH-PPV polymer film”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc lần thứ 6, tr 332-335.

2.   Nguyen Nang Dinh, Do Ngoc Chung, Nguyen Phuong Hoai Nam, Pham Hong Duong (2010), “Preparation and investigation of MEH-PPV films used for white emitting diodes”,Comm. in Phys, Vol. 21, No.2, pp.153-159.

3.   Do Ngoc Chung, Tran Thi Thao, Nguyen Nang Dinh, Pham Hong Duong (2011), “Investigation of Stability of White Light Emitting Diodes Made from Y3Al5O12:Ce + MEH-PPV Hybrid Composites”, Tuyển tập các báo cáoHội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu Toàn Quốc lần thứ 7, TPHCM, tr 184-188.

4.   Nguyen Nang Dinh, Nguyen Phuong Hoai Nam, Do Ngoc Chung (2011), “Investigation of Energy Transfer in a Blend of electroluminescent Conducting Polymers”, Comm. Physics, Vol. 21, No. 4, pp. 373 – 377.

5.   Nguyen Nang Dinh, Do Ngoc Chung, Pham Hong Duong (2012), “Characterization of Hybrid Composites of Nano YAG:Ce-CdSe/ZnS Quantum Dots and Conjugate Polymer Used for Solid State Lighting”, Inter.J.Engi & Tech (IJET), Vol. 2, No. 7, pp. 1111 - 1115.

6.   Nguyen Nang Dinh, Do Ngoc Chung, Tran Thi Thao, David Hui (2012), “Study of nanostructured polymeric composites used for Organic Light Emitting Diodes and Organic Solar Cells”, Journal of Nanomaterials, Vol. 2012, Article ID 190290, 6 pages, 2012. doi:10.1155/2012/190290. (ISI).

7.   Do Ngoc Chung, Nguyen Nang Dinh, David Hui, Nguyen Dinh Duc, Tran Quang Trung, Mircea Chípara (2013), “Investigation of polymeric composite films using modified TiO2 nanoparticles for organic light emitting diodes”, Current Nanoscience,  Vol. 9, pp. 14 – 20. (ISI).

8.   Do Ngoc Chung, Nguyen Nang Dinh, Do Ngoc Hieu, Pham Hong Duong (2013), “Synthesis of Cerium-doped Yttrium Aluminum Garnet Nanopowder Low-Temperature Reaction Combustion Method”, VNU Journal of Science, Mathematics and Physics, Vol. 2, pp. 53-60.

9.   Do Ngoc Chung, Le Trac Tuan, Tran Cong Hao, Do Ngoc Hieu, Nguyen Nang Dinh (2013), “Organic – inorganic Hybrid Luminescent Composite for Solid-State Lighting”, Communications in Physics, Vol. 23, No. 1, pp. 57-63.

 Thiệu Dương - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :