Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Quang Thảo
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu công nghệ xây dựng anten mạng pha số tuyến thu băng X.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quang Thảo                

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     28-10-1982                                                       

4. Nơi sinh:  Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 1691/QĐ-SĐH, ngày 07/05/2009 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu công nghệ xây dựng anten mạng pha số tuyến thu băng X

8. Chuyên ngành: Vật lý Vô tuyến và điện tử                  

9. Mã số: 62440105

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh, PGS.TS Phạm Quốc Triệu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1. Áp dụng tính toán song song vào bài toán thích nghi tín hiệu sử dụng thuật toán di truyền.

Đưa ra được ý tưởng áp dụng ưu điểm của các bộ xử lý số song song vào trong quá trình thay đổi trọng số biên độ của thuật toán di truyền nhờ đó làm giảm sâu công suất về phía các hướng có nguồn nhiễu cố định đã biết trước tọa độ.

2. Áp dụng tính toán song song từng phần vào bài toán ước lượng tín hiệu sử dụng thuật toán MUSIC.

Bằng việc áp dụng tính toán song song vào thuật toán MUSIC, thời gian tính toán để đánh giá, ước lượng hướng tới được giảm đáng kể. Điều này thể hiện rõ khi ta tăng độ phân giải mục tiêu lên.

3.  Mở rộng kết quả tính toán để đo kiểm tra nhanh đặc trưng hướng của hệ thống anten trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng của anten.

- Luận án xây dựng thành công hệ đo nhanh hướng tính của anten mạng pha số, khi không cần quay mặt bức xạ anten.

Kết quả được áp dụng cho anten mạng pha số tuyến thu băng X (4x8) phần tử để chứng minh tính đúng đắn của luận án.

- Luận án đã công bố 03 báo cáo hội nghị quốc tế, 01 tạp chí Canadian Journal online, 01 bài báo đăng trên tập chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, 03 bài báo trong tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Nâng cao khả năng tác chiến của các đài radar cảnh giới, có thể đặt nhanh công suất cực tiểu về nguồn nhiễu, nâng cao độ phân giải mục tiêu đồng thời giảm thiểu thời gian tính toán.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Hoàn thiện đóng gói thành chương trình đa chức năng để áp dụng cho mọi hệ anten.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Le Quang Thao, Nguyen Ngoc Dinh, Do Trung Kien (2011), “Amplitude and phase adaptive nulling with a genetic algorithm for array antennas”,Vnu, Journal of Science, Mathematics  - physics 27 (1S), pp.223-227.

[2]  Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Nguyen Thi Ngoc Minh (2011), “Fast solution for main beam pattern measurement using digital beam forming technique”, AIMSEC  Proceedings, Zhenzhou, China, Aug 8-10, pp.6655-6658.

[3]  Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Do Trung Kien (2011), “Simulation and comparison of parabolic and phased array antenna in radar technologies”, CLMV-02  Proceedings, Vinh, Vietnam Oct 11-15, pp167- 171.

[4]  Le Quang Thao, Nguyen Thi Ngoc Minh (2012), “Adaptive nulling with parallel genetic algorithm in phased array antenna”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự 20,  pp.7-13.

[5]  Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Nguyen Thi Ngoc Minh (2012), “Parallel computing in genetic algorithm for adaptive array antenna”, ACAI Proceedings 1, Xiamen, China, Mar 24-26, pp.511-515.

[6]  Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Nguyen Thi Ngoc Minh (2012), “Fast and High Resolution In Direction of Arrival Estimation Using Parallel MUSIC”, ACAI Proceedings 2, Xiamen, China, Mar 24-26, pp.1132- 1136

[7]  Le Quang Thao, Dam Trung Thong (2012), “Computation Power And Number of Basics Radiator for Radar System using Phased Array Antenna”, Canadian Journal on Electronics Engineering (online version)3(5), May 2012. pp.262-265.

[8]  Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Do Trung Kien (2012), “Research and comparison of performance of direction of arrival algorithms for smart antenna system”, Vnu, Journal of Science, Mathematics  - physics 28 (1S), pp.141-147.

[9]  Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Do Trung Kien (2012), “Adaptive array antenna with different models of genetic algorithm”, Vnu, Journal of Science, Mathematics  - physics 28 (1S), pp.148-153.


 

 Ngọc Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :