Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thế Tân
Tên đề tài luận án: Cấu trúc và tính chất của một số loại perovskite đơn và kép chứa Mn.

English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thế Tân                                          

2.Giới tính: