Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
VNU-ULIS tuyển sinh SĐH năm 2015
Năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Đức theo hướng dẫn tuyển sinh sau đại học năm 2015 của ĐHQGHN (Chỉ tiêu tuyển sinh như Phụ lục 1 kèm theo dưới đây).

1. Giới thiệu chung

Năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đào tạo thạc sỹ tiến sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Đức theo hướng dẫn tuyển sinh sau đại học năm 2015 của ĐHQGHN (Chỉ tiêu tuyển sinh như Phụ lục 1 kèm theo dưới đây).

1.1. Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

1.1.1. Thời gian đào tạo

Học viên học trong thời hạn 02 năm theo hình thức đào tạo chính quy tập trung.

1.1.2. Chuyên ngành đào tạo

+ Ngành Tiếng Anh: các chuyên ngành Ngôn ngữ AnhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

+ Ngành Tiếng Nga: các chuyên ngành Ngôn ngữ NgaLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Nga.

+ Ngành Tiếng Pháp: các chuyên ngành Ngôn ngữ PhápLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp.

+ Ngành Tiếng Trung Quốc: các chuyên ngành Ngôn ngữ Trung QuốcLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Trung Quốc.

+ Ngành Tiếng Nhật: chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản.

+ Ngành Tiếng Đức: chuyên ngành Ngôn ngữ Đức.

1.2. Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ

1.2.1. Thời gian đào tạo

- Đào tạo từ cử nhân:                    4 năm, theo hình thức tập trung

- Đào tạo từ thạc sỹ:                     3 năm, theo hình thức tập trung

1.2.2. Chuyên ngành đào tạo

+ Ngành Tiếng Anh: các chuyên ngành Ngôn ngữ AnhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

+ Ngành Tiếng Nga: các chuyên ngành Ngôn ngữ NgaLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Nga.

+ Ngành Tiếng Pháp: các chuyên ngành Ngôn ngữ PhápLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp.

+ Ngành Tiếng Trung Quốc: các chuyên ngành Ngôn ngữ Trung QuốcLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Trung Quốc.

1.3. Chế độ thu học phí

Tất cả học viên cao học (đào tạo thạc sỹ) và nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sỹ) đều phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ.

2. Thời gian thi

Trường tổ chức kì thi tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sỹ các chuyên ngành Ngoại ngữ vào đợt 2 năm 2015.

Các ngày thi:         Thứ Bảy           12 tháng 9 năm 2015

                Chủ nhật          13 tháng 9 năm 2015

Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sỹ) từ ngày 15/9 đến 30/9/2015.

3. Điều kiện dự thi

3.1. Dự thi đào tạo thạc sỹ

Về văn bằng: Thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hệ chính quy chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hệ không chính quy chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi đồng thời có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc một ngành ngoại ngữ khác. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.

Về chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên. (xem Phụ lục 4 kèm theo dưới đây)

3.2. Dự tuyển đào tạo tiến sỹ

Về văn bằng và công trình khoa học đã công bố: Thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có bằng thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sỹ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên thuộc chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển;

- Có bằng thạc sỹ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng thạc sỹ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sỹ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành đúng với chuyên ngành đăng kí dự tuyển loại giỏi trở lên và có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học, hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng với chuyên ngành đăng kí dự tuyển loại khá và có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí khoa học, hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển được công bố trên tạp chí khoa học của ĐHQGHN, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;

- Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.

Về chuyên môn: Thí sinh cần có Bài luận về dự định nghiên cứu luận án tiến sỹ và hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sỹ khoa học, tiến sỹ cùng chuyên ngành, trong đó một nhà khoa học đồng ý nhận hướng dẫn luận án tiến sỹ của thí sinh.

Bài luận về dự định nghiên cứu luận án tiến sỹ cần trình bày rõ ràng về lý do chọn đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Bài luận về dự định nghiên cứu cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà nghiên cứu sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sỹ.

Trong thư giới thiệu của nhà khoa học cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển (xem danh sách cán bộ hướng dẫn khoa học ở Phụ lục 5 kèm theo dưới đây).

Về thâm niên nghề nghiệp: Thí sinh cần có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học.

3.3. Chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sỹ từ cử nhân

Sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ tốt nghiệp hệ chính quy sau tháng 6 năm 2014 hoặc trong năm 2015, nếu có đủ điều kiện, được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ năm 2015.

Điều kiện xét chuyển tiếp như sau:

1. Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

2. Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên (cách tính điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học được quy định tại Khoản 2 Điều 28 Quy chế Đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN);

3. Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN tại thời điểm xét hồ sơ;

4. Có nguyện vọng, nộp hồ sơ hợp lệ đúng thời hạn, được Trường Đại học Ngoại ngữ và ĐHQGHN chấp nhận (xem Phụ lục 6 kèm theo dưới đây).

Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành đã học cũng có thể được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ theo các điều kiện như đối với sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Thời hạn nộp hồ sơ chuyển tiếp sinh năm 2015:

Đợt 1 (đối với sinh viên tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2014): Trước ngày 28/02/2015

Đợt 2 (đối với sinh viên tốt nghiệp trong năm 2015):          Trước ngày 01/08/2015