Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Hương Hoa
Tên đề tài luận án: The relationship between student motivation and learning achievements from a sociocultural perspective: A case study of the Police University (Mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập của sinh viên dựa trên quan điểm về lý thuyết văn hóa xã hội qua kết quả nghiên cứu tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lê Hương Hoa              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/09/1977                                                

4. Nơi sinh: Quảng Trị

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1575/ QĐ - SĐH ngày 22 tháng   11 năm 2011 của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: The relationship between student motivation and learning achievements from a sociocultural perspective: A case study of the Police University (Mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập của sinh viên dựa trên quan điểm về lý thuyết văn hóa xã hội qua kết quả nghiên cứu tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân).

8. Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

9. Mã số: 11.04.80.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Phương Anh, PGS. TS. Lê Hùng Tiến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trong số những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, động cơ được xem là một yếu tố quan trọng. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định mức độ động lực học tập, xác định những yếu tố văn hóa xã hội ảnh hưởng đến động lực học tập và mối liên hệ giữa động lực học tập với kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên trường Đại học CSND. Khách thể nghiên cứu bao gồm 509 sinh viên năm thứ nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh viên đều có động lực và thái độ tích cực học tập môn tiếng Anh. Tuy nhiên, lý do của việc học tiếng Anh chỉ là để đạt điểm theo quy định chứ không phải vì yêu thích môn học này hay vì muốn mở rộng kiến thức. Kết quả phân tích cho thấy rằng động lực tương quan thuận với kết quả học tập, trong đó cần chú trọng hai thành tố tác động đến động lực học tập là môi trường học và liên kết nhóm.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu đã xác định được mức độ động lực học tập môn tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học CSND và mối liên hệ giữa động lực học tập với kết quả học tập môn tiếng Anh của các sinh viên này. Kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn: các thông tin thu được sẽ là nguồn tham khảo giúp cho giáo viên cũng như các cán bộ quản lý của nhà trường có biện pháp phù hợp và hữu hiệu tăng động lực học tập môn tiếng Anh cho sinh của trường, từ đó giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập theo quan điểm văn hóa xã hội với khách thể nghiên cứu 509 sinh viên năm thứ nhất trong 2 kỳ học, đề tài có thể nghiên cứu rộng hơn với số lượng khách thể nhiều hơn và thời gian nghiên cứu dài hơi hơn để có được bức tranh toàn cảnh về động cơ học tập của sinh viên trường Đại học CSND nói riêng và sinh viên các trường Công an nhân dân nói chung. Nghiên cứu tiếp theo có thể áp dụng bổ sung các công cụ nghiên cứu như quan sát lớp và sử dụng các đề thi tiếng Anh đã được thẩm định theo chuẩn quốc gia hoặc quốc tế để có được những kết quả sâu hơn về động cơ và kết quả học tập môn học này.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1)   Lê Hương Hoa. (2012). “Using mixed methods to investigate the relationship between student motivation and academic achievement from a sociocultural perspective”, Tuyển tập Báo cáo Hội thảo quốc tế ICELT ở Đại học KHXH & NV Tp HCM, tr.280-295.

2)   Lê Hương Hoa. (2012). “The relationship between motivation and academic achievement”, Tuyển tập Báo cáo Hội thảo quốc tế  ICT tại Ý.

3)   Lê Hương Hoa. (2013).Using mixed methods to investigate the relationship between student motivation and academic achievement from sociocultural perspective”, Tạp chí Sino-US English Teaching Journal, Tập 10, số 2, tr.125-131.

4) Lê Hương Hoa. (2014).Student motivation and academic achievement from sociocultural perspective”, Tuyển tập Báo cáo Hội thảo quốc tế  - Xu hướng mới trong giảng dạy tiếng Anh ở Seameo Retrac, Tp HCM.

5)   Lê Hương Hoa. (2014). “Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập theo quan điểm văn hóa - xã hội”,  Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 34 - Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà nội.

6)   Lê Hương Hoa. (2014). “Relationship between motivation and achievement of police students in Ho Chi Minh city”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên, tập 129, số 15.

7)   Lê Hương Hoa. (2014). “Exploring Students’ Academic Motivation At The Police University By Music Model, Tuyển tập Báo cáo Hội thảo quốc tế ICELT ở Đại học KHXH & NV Tp HCM, tr. 315-324.

8)   Lê Hương Hoa .(2014), “Applying music model to explore students' academic motivation in an ESP course”, Tạp chí Sino-US English Teaching Journal,  Tập 10, số 2, tr.719-725.

9)   Lê Hương Hoa. (2015). “Động cơ và kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên trường Đại học CSND Tp HCM theo quan điểm văn hóa xã hội”, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Nước ngoài - Đại học Quốc gia Hà nội, tập 31, số 1, tr.33-44.

>>>> Xem thông tin chi tiết bản tiếng Anh.

 Cầm Tú - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :