Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hà Hội Tiên (He Huixian)
Tên đề tài luận án: Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Hội Tiên (He Huixian) 

2. Giới tính: Nữ                             

3. Ngày sinh: 25/ 09/ 1976 

4. Nơi sinh: Vân Nam, Trung Quốc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1543/QĐ-SĐH, 1543/QĐ-SĐH, ngày 25 tháng  5 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

9. Mã số: 62 22 01 01                             

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án nghiên cứu, khảo sát đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán, có liên hệ với tiếng Việt, cụ thể: xây dựng được các tiêu chí xác định uyển ngữ, các mô hình cấu tạo, đặc điểm ngữ nghĩa của uyển ngữ cũng như cách sử dụng của chúng. Đồng thời, luận án khảo sát trường hợp dịch các uyển ngữ từ tiếng Hán sang tiếng Việt qua tác phẩm “Hồng Lâu Mộng bằng tiếng Hán và tiếng Việt”, từ đó chỉ ra các kiểu dịch uyển ngữ Hán-Việt. Thông qua đó, luận án chỉ ra những đặc trưng ngôn ngữ văn hoá của mỗi dân tộc (Trung Quốc và Việt Nam) phản ánh trong uyển ngữ mà cụ thể là cách nói kiêng tránh của mỗi dân tộc.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu uyển ngữ vào việc dạy học, giúp cho việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Hán và tiếng Việt với tư cách là một ngoại ngữ cũng như thực tế đối dịch tiếng Hán - Việt.  Kết quả nghiên cứu còn là tư liệu tham khảo cho công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo cho các chương trình giảng dạy tiếng Hán cho người Việt cũng như dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Tiếp tục nghiên cứu  một cách toàn diện và chuyên sâu về đối chiếu uyển ngữ Hán Việt. Tiến tới biện soạn một cuốn từ điển song ngữ Hán-Việt vuyển ngữ.

 14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

 - Hà Hội Tiên (2013), “Phân tích đặc điểm uyển ngữ về cái chết trong tiếng Hán và tiếng Việt”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục môn học (3), tr.108.

- Hà Hội Tiên (2013), “Uyển ngữ và chức năng giao tiếp của uyển ngữ”, Từ điển học & Bách khoa thư (5), tr.88-93.

- Hà Hội Tiên (2013), “Đối chiếu uyển ngữ cái chết và chuyển dịch uyển ngữ tiếng Hán và tiếng Việt”, Tạp chí Học viện Hồng Hà (5), tr.57-59.

>>>>> Xem bản thông tin bằng tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   |