Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tên đề tài luận án: “Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Hằng     

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/11/1978                                                    

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận