Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Sao Mai
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ SAO MAI    

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     07-02-1979                                                  

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 2934/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên    

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm

8. Chuyên ngành:  Vi sinh vật học                                 

9. Mã số: 62420107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: - PGS.TS. Nguyễn Thị Khánh Trâm, TS. Lê Quang Hòa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Sản xuất được kháng nguyên tái tổ hợp SEC1; sản xuất được kháng thể lòng đỏ trứng gà (IgY) kháng BSA và  kháng thể IgY kháng các được tố ruột tụ cầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) làm nguyên liệu tạo que thử phát hiện các SE.

- Đã xây dựng và hoàn thiện được quy trình tạo que thử dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh để phát hiện nhanh 5 loại độc tố ruột tụ cầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) trên một số nhóm thực phẩm (sữa và thịt) ở trong phòng thí nghiệm.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án đã tập trung nghiên cứu sản xuất que thử nhanh phát hiện 5 loại độc tố tụ cầu vàng theo cơ chế sắc ký miễn dịch cạnh tranh, dễ thực hiện không đòi hỏi các trang thiết bị phòng thí nghiệm là hết sức thực tiễn, cung cấp công cụ kiểm soát thực phẩm ô nhiễm tụ cầu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Chuyển giao công nghệ cho đơn vị sản xuất là hướng nghiên cứu ứng dụng khoa học tạo sản phẩm thực tiễn có giá trị ứng dụng cao của NCS và các đồng nghiệp trong những năm tiếp theo.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Trần Thị Sao Mai, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Thị Khánh Trâm, Lê Quang Hòa (2012), Ứng dụng kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh để tạo que thử phát hiện nhanh độc tố ruột A của tụ cầu, Tạp chí Y học thực hành Số 842 (2012), tr. 213-217.

[2]. Lê Quang Hòa, Trần Thị Sao Mai, Nguyễn Thị Khánh Trâm, Tô Kim Anh (2014), Development of a Lateral Flow Immunoassay for the Rapid Detection of Staphylococcal Enterroxin A in Milk, VNU Journal of Science; Natural Sciences and Technology Vol. 30 (3S), pp. 153-157.

[3]. Trn Th Sao Mai, Nguyn Thị Khánh Trâm, Lê Quang Hòa (2015), Nghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trong sữa , VNU Journal of Science; Natural Sciences and Technology, Vol. 31, No. 1, 2015, pp. 23-31.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   |