Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Kiên Cường
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào từ Bacillus subtilis gen mã hoá kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM KIÊN CƯỜNG                   

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     13/03/1983                                                                   

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:

Quyết định số 1691/QĐ-SĐH ngày 07/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 737/QĐ-SĐH-TN ngày 23 tháng 09 năm 2011 về việc điều chỉnh tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào từ Bacillus subtilis gen mã hoá kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”.

8. Chuyên ngành:          Hóa sinh học                                                    

9. Mã số:          62 42 0116

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa; PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã nhân bản, nhân dòng và xác định trình tự gen mã hóa cho protein VP28 (615 bp) từ 23 mẫu tôm bị bệnh đốm trắng của các địa phương khác nhau ở Việt Nam và phát hiện ra 5 sự sai khác về nucleotide (A125G, A183G, A226G, A403G, T517C) so với trình tự gen đã công bố (AY168644). Trong số các sai khác về nucleotide, có 4 sai khác dẫn đến sự sai khác về acid amin.

- Đã tạo được chế phẩm bào tử B. subtilis tái tổ hợp với sự biểu hiện VP28, GST-VP28 trên bề mặt bào tử dưới dạng dung hợp với CotB của B. subtilis.

- Bào tử tái tổ hợp B. subtilis cotB-VP28 và cotB-GST-VP28 được tạo thành tối ưu trong môi trường DSM sau 48 giờ và đạt mật độ tương ứng là 3,1 x 109, 4,2 x 109, bền ở nhiệt độ 80oC, nồng độ muối 4% và chịu được pH trong khoảng từ 2-10, có thể bảo quản ở điều kiện khô ráo ở nhiệt độ ngoài trời (25-37oC) trong vòng 3 tháng.

- Đã xác định được dạng thức ăn, cách thức cho tôm ăn thức ăn trộn bào tử B. subtilis tái tổ hợp và chứng minh sự tồn tại của bào tử trong ruột tôm.

- Thử nghiệm bước đầu cho thấy bào tử B. subtilis dạng mang CotB-VP28 và CotB-GST-VP28 có khả năng làm tăng hoạt độ phenoloxidase và superoxide dismutase ở tôm thẻ chân trắng và có khả năng bảo vệ tôm này chống lại WSSV ở mức bảo hộ tương ứng là 81% và 73,3%.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử B. subtilis tái tổ hợp bền nhiệt, biểu hiện VP28 trên bền mặt, có khả năng tăng cường miễn dịch và bảo vệ tôm khỏi nhiễm bệnh đốm trắng, giúp góp phần kiểm soát dịch bệnh trên tôm.

- Thành công của đề tài sẽ là tiền đề cho việc phát triển các vaccine tái tổ hợp dạng bào tử B. subtilis tái tổ hợp có khả năng phòng bệnh do các vi sinh vật khác gây ra ở tôm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu khả năng phòng bệnh đốm trắng trên tôm của chế phẩm bào tử B. subtilis cotB-VP28 và cotB-GST-VP28.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Pham Kien Cuong, Bui Thu Thuy, Nguyen Viet Dung, Bui Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Van Anh, Simon Cutting, Phan Tuan Nghia (2012), "Polymorphism analysis of capsid protein VP28 encoding gene of white spot syndrome virus isolated from Penaeus monodon shrimp in Viet Nam", VNU. Journal of Science 28(2S), pp 88-95.

2. Nguyen T. V. A., Pham K. C., Pham T. T. H., Pham L. H., Nguyen H. A., Dang T. L., Huynh A. H., Cutting S., Phan T. N. (2014), "Bacillus subtilis spores expressing the VP28 Antigen: A potential oral treatment to protect Litopenaeus vannamei against white spot syndrome", FEMS Microbiology Letters 358, pp 202–208.

3. Phạm Kiên Cường, Bùi Thị Ngọc Ánh, Trần Thi Thanh Quỳnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Việt Hà, Phạm Thị Lương Hằng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Hòa Anh, Phan Tuấn Nghĩa (2014), "Nhân dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus đốm trắng trên lớp áo ngoài của bào tử B. subtilis", Tạp chí Công nghệ Sinh học 12(2), pp 247-253.

Báo cáo hội nghị

1. Phan Tuan Nghia, Pham Kien Cuong, Bui Ngoc Anh, Tran Thi Thanh Quynh, Pham Thi Nga, Nguyen Thi Van Anh, Nguyen Hoa Anh (2013), "Genetically engineered Bacillus spores expressing VP28 as vaccine probiotics against white spot syndrome virus in shrimps", International Conference on Probiotics and their Applications, May 31 -June 1 2013, in Hanoi, pp 12.

2. Pham Kien Cuong, Nguyen Thi Hong Loan, Pham Thi Thu Huong, Pham Luong Hang, Nguyen Hoa Anh, Dang Thi Lua, Nguyen Thi Van Anh, Simon Cutting, Phan Tuan Nghia (2014), "Cloning and expression of VP28 on Bacillus subtilis spores for application as probiotics to induce protection of Penaeus vannamei against white spot syndrome virus", 6th European Spore Conference, April 9-11, in London, pp 59 .

3. Tran Thi Tuyet Hoa, Hong Mong Huyen, Pham Kien Cuong, Phan Tuan Nghia (2014), "Protection against white spot syndrome virus infection in Penaeus monodon by oral administration of VP28-Bacillus subtilis", The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), 24 - 28 November 2014, in Ho Chi Minh , pp 218.

>>>>> Xem thông tin bản tiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   |