Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: Thành phố Thanh Hoá - Quá trình hình thành và phát triển từ năm 1804 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15-12-1975                                                   4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  số 3676/QĐ ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: điều chỉnh người hướng dẫn theo quyết định số1166/QĐ- SĐH ngày 05/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;  điều chỉnh tên luận án theo quyết định số 353/QĐ-SĐH ngày 20/3/2012, của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài luận án:  Thành phố Thanh Hoá - Quá trình hình thành và phát triển từ  năm 1804 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam  cận đại và hiện đại            9. Mã số: 62.22.54.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Lê                            

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống đầu tiên về quá trình hình thành và phát triển thành phố Thanh Hoá từ đó làm sáng tỏ một số nội dung chính yếu sau:

- Thứ nhất, nhằm tái hiện lại bức tranh toàn cảnh về kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội trên địa bàn thành phố Thành Hoá trong hơn 2 thế kỷ (từ năm 1804 đến  năm 2010).

- Thứ hai, qua phân tích các nguồn tư liệu, Luận án chỉ ra những đặc điểm riêng mang tính đặc thù trong quá trình phát triển của thành phố Thanh Hóa so với các thành phố khác ở nước ta. Qua đó thấy được vị thế và tiềm năng của thành phố Thanh Hoá trong các giai đoạn lịch sử.

- Thứ ba, góp thêm tư liệu khoa học về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của thành ph Thanh Hoá xưa và nay làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý và phát triển bền vững kinh tế, văn hoá - xã hội thành phố trong hiện ti và tương lai.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là nguồn tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu về lịch sử , nghiên cứu về đô thị nói chung và lịch sử đô thị (urban history) nói riêng.

- Luận án nhằm bổ sung thêm một số nguồn tư liệu góp phần để nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm về quá trình hình thành và phát triển của thành phố Thanh Hoá từ 1804 đến năm 2010.

 - Góp thêm tư liệu khoa học về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của thành ph Thanh Hoá xưa và nay làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý và phát triển bền vững kinh tế, văn hoá - xã hội thành phố trong hiện ti và tương lai. Trên cơ sở đó, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, góp phần cải tạo và xây dựng thành ph Thanh Hoá hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, thông qua kết quả nghiên cứu Luận án góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước cho các thế hệ.

-  Luận án góp phần bổ sung nguồn tư liệu phong phú cho việc nghiên cứu, biện soạn lịch sử địa phương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mối liên kết giữa  thành  phố  Thanh Hóa    các  thành  phố trong khu vực  Bắc  miền  Trung thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:           

1

Nguyễn Thị Thu Hà (2012), “Vị thế thành phố Thanh Hoá từ góc nhìn địa - văn hoá”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (9), tr. 80 - 83.

  2

Nguyễn Thị Thu Hà (2012), “Giáo dục, khoa cử ở tỉnh lỵ Thanh Hoá”, Tạp chí Giáo dục (9), tr. 5 - 7.

3

Nguyễn Thị Thu Hà (2013), “Thành phố - tỉnh lị Thanh Hóa từ thành Tư Phố đến trấn thành Thọ Hạc ”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (4), tr. 53 - 60.

4

Nguyễn Thị Thu Hà (2013), “Sự thay đổi địa giới hành chính thành phố Thanh hóa(1945-2012) ý nghĩa và kinh nghiệm, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2), tr. 108-115.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   |