Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Luyến
Tên đề tài luận án: Chế tạo vật liệu CdSe/CdS cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Luyến         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/12/1982                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4154/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQG HN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Thay đổi tên đề tài theo Quyết định số 704/2008/QĐ-ĐTSĐH ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

7. Tên đề tài luận án: Chế tạo vật liệu CdSe/CdS cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúng.

8. Chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện nano   

9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Nghĩa, PGS.TS Nguyễn Kiên Cường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

·         Đề xuất giải pháp công nghệ tạo mầm tinh thể có cấu trúc WZ trên bốn mặt (111) của NC ZB-CdSe, cụ thể là giảm nồng độ OA và tăng nhiệt độ phản ứng. Giải pháp này cho phép chế tạo liên tiếp lõi và các nhánh của TP, đồng thời không phải sử dụng axit phosphonic có giá thành cao.      

·         Tạo ra cấu trúc nano mới là TPQW với giếng thế trên các nhánh của TP. Bằng cách điều khiển phân bố các nguyên tố hóa học theo chiều dài nhánh có thể chủ động thay đổi phân bố hạt tải và tính chất quang của cấu trúc nano này.

·         Làm rõ vai trò của các ligand OA và TOP đối với cấu trúc tinh thể của NC CdSe, cụ thể là OA có tác dụng ổn định pha cấu trúc ZB, còn TOP có tác dụng ổn định pha cấu trúc WZ.

·         Làm rõ bản chất các chuyển dời quang trong TP CdSe. Đỉnh huỳnh quang tại năng lượng thấp sinh ra do tái hợp phát xạ qua bề mặt tiếp giáp lõi/nhánh, còn đỉnh phát xạ tại năng lượng cao có nguồn gốc từ tái hợp phát xạ bên trong lõi.

·         Sự truyền hạt tải từ các nhánh về phía lõi dưới tác dụng của trường cuốn góp phần làm tăng mức độ tái chuẩn hóa vùng cấm của lõi TP dị chất và TPQW, đồng thời làm giảm tỉ số các cường độ phát xạ của giếng thế và của lõi TPQW khi tăng công suất kích thích quang.

·         Hiện tượng dập tắt huỳnh quang tại nhiệt độ thấp đã được quan sát đối với giếng thế nông trên các nhánh của TPQW và được đoán nhận do sự giải phóng một phần hạt tải khỏi giếng bởi các cơ chế tán xạ hạt tải.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

·           Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Nghia, Pham Thu Nga, Nguyen Van Hung, Nguyen Thi Thuy Lieu, Duong Thi Thuy and Nguyen Thi Thu Trang (2009), “Synthesis and optical properties of nonspherical CdSe/CdS nanocrystals prepared by a seeded growth approach”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, pp. 663-666.

·           Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Nghia, Pham Thu Nga, Nguyen Thi Thuy Lieu (2010), “Effect of temperature on the luminescence properties of tetrapod-shaped CdSe/CdS nanostructures”, Những tiến bộ trong Quang học, Quang phổ và Ứng dụng VI, ISSN 1859 - 4271, pp. 548-554.

·           Nguyen Thi Luyen, Le Ba Hai, Nguyen Xuan Nghia, Pham Thu Nga and Nguyen Thi Thuy Lieu (2011), ”Effect of reaction temperature and ligand concentration on the shape of CdSe nanocrytals”, International Journal of Nanotechnology, 8, pp. 214-226.

·           Nguyen Thi Luyen, Nguyen Huy Hung, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Kien Cuong, Pham Thu Nga, Nguyen Thi Thuy Lieu, Phan The Long (2011), “Phosphine-free synthesis of CdSe nanocrystals in octadecene”, Proceeding of the 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA), pp. 487-490.

·           Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Kien Cuong, Nguyen Thi Thuy Lieu (2012), “Ảnh hưởng của dung dịch tiền chất Selene trioctylphosphine đến quá trình phát triển nano tinh thể bán dẫn”, Advances in optics photonics spectroscopy and applications VII, ISSN 1859-4271, pp. 701-705.

·           Nguyen Xuan Nghia, Le Ba Hai, Nguyen Thi Luyen, Pham Thu Nga, Nguyen Thi Thuy Lieu and The-Long Phan (2012), “Identification of Optical Transitions in Colloidal CdSe Nanotetrapods”, The Journal of Physical Chemistry C, 116, pp. 25517-25524.

·       Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Kien Cuong, Nguyen Thi Thuy Lieu (2013), “Synthesis and optical properties of CdSe/CdSe1-xSx heterostructure nanorods using Oleylamine”, VNU Journal of Science Mathermatics-Physics, 29, pp. 40-47.

·           Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Bá Hải (2013), "Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng và ligand đến cấu trúc của chấm lượng tử bán dẫn CdSe", Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8, pp. 241-245.

>>>>> Xem thêm bản thông tin tiếng Anh.

 Dương Thiệu - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   |