Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thu Quyên
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THU QUYÊN    

2.   Giới tính: Nữ

3.   Ngày sinh: 26/09/1983                                                                     

4.   Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 3210/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 358/QĐ-SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ký ngày 24/4/2015

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Vũ Quang Hiển

11.    Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Tập hợp và hệ thống hóa tư liệu về quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

-        Phân tích, làm rõ những yếu tố ảnh hưởng, chi phối quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

-        Phân tích chủ trương và quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

-       Nhận xét những ưu điểm, hạn chế và rút ra những kinh nghiệm lịch sử từ quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là tài liệu tham khảo và có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ công tác giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương, công tác nghiên cứu giảng dạy trong các nhà trường Quân đội, công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Luận án cung cấp những luận cứ khoa học có thể tham khảo trong việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong thời gian tới ở Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tiếp theo.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến đề tài luận án:

-        Nguyễn Thu Quyên (2010), "Một số bài học rút ra từ chiến dịch phản công Việt Bắc Thu Đông năm 1947", Tạp chí Khoa học Quân sự (133), tr. 77 - 81.

-        Nguyễn Thu Quyên (2013), "Trận đánh trường Con Gái - Chiến công đặc sắc của quân dân tỉnh Hải Dương trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược", Kỷ yếu hội thảo khoa học dành cho nghiên cứu sinh, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 304 – 309.

-        Nguyễn Thu Quyên (2014), Phong trào tiếng sấm đường 5, Bài giảng Elearning – đạt giải nhất cấp ngành giáo dục tỉnh Hải Dương. Đề tài đang dự thi cấp Bộ.

-        Nguyễn Thu Quyên (10/2014), "Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện", Tạp chí Giáo dục Lý luận (220), tr. 84 – 85.

-        Nguyễn Thu Quyên (2014), "Địa lôi - cách đánh độc đáo tạo nên “Sấm đường 5” của lực lượng vũ trang Hải Dương trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)", Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr. 70 – 72.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |