Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Việt Thông
Tên đề tài luận án: Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Việt Thông           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     03/10/1982                                                       

4. Nơi sinh: TP Nam Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn.

8. Chuyên ngành: Toán giải tích                                                 

9. Mã số: 62460102

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Bường; GS.TSKH Phạm Kỳ Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  So sánh được tốc độ hội tụ của một số phương pháp lặp cho một lớp ánh xạ Zamfirescu.

-  Đề xuất phương pháp lặp ẩn để tìm điểm bất động chung cho một họ nửa nhóm các ánh xạ không giãn và nửa nhóm ánh xạ giả co chặt.

-  Nghiên cứu  phương pháp xấp xỉ gắn kết để tìm điểm bất động chung cho họ nửa nhóm ánh xạ không giãn và nửa nhóm ánh xạ giả co.

 - Đề xuất một phương pháp lặp (phương pháp lặp xấp xỉ gắn kết ẩn có sai số) để tìm điểm bất động chung cho họ các ánh xạ không giãn và họ nửa nhóm ánh xạ giả co Lipschitz.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Kết hợp một số kỹ thuật trong luận án với phương pháp lặp CQ  hoặc phương pháp lặp Halpern để tìm điểm bất điểm bất động chung cho một họ các ánh xạ không giãn.

- Áp dụng các thuật toán đề xuất trong luận án để giải bài toán chấp nhận lồi, chấp nhận tách, bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Duong Viet Thong (2011), On a Mann type implicit iteration process for strictly pseudocontraction semigroups, Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series}, 38 (3),  101-108.

[2] Duong Viet Thong (2011), An implicit iteration process for nonexpansive semigroups, Nonlinear Anal. 74(17), 6116-6120.

[3] Duong Viet Thong (2011), The Comparison of the Convergence Speed between Picard, Mann, Ishikawa and Two-Step Iterations, Acta Math. Vietnam, 37(2), 243-249.

[4] Duong Viet Thong (2012), Viscosity approximation method for Lipschitzian pseudocontraction semigroups in Banach spaces, Vietnam J. Mathematics, 40(4), 515-525.

[5] Duong Viet Thong (2014), Weak convergence theorems for strongly continuous semigroups of pseudocontractions, Acta Math. Vietnam, 39, 253-261.

[6] Duong Viet Thong, Le Anh Dung (2014), Viscosity approximation method for nonexpansive semigroups in Banach spaces, Vietnam J. Mathematics, 42, 63-72.

>>>>> Xem thông tin bảntiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |