Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS lê Đăng Nguyên
Tên đề tài luận án: Phát triển một số kỹ thuật so khớp ứng dụng trong quá trình phát hiện xâm nhập và giả mạo trên mạng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đăng Nguyên            

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/04/1976                                                                      

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án:  Phát triển một số kỹ thuật so khớp ứng dụng trong quá trình phát hiện xâm nhập và giả mạo trên mạng.

8. Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho Tin học             

9. Mã số: 62460110

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Trọng Vĩnh; PGS.TS Đỗ Trung Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề xuất thuật toán so khớp đa mẫu Aho-Corasick ứng dụng phát hiện xâm nhập trái phép.

- Đề xuất thuật toán so khớp đồ thị dựa trên giải thuật di truyền ứng dụng trong  phát hiện Web giả mạo.

- Đề xuất thuật toán so khớp mới dựa trên biểu đồ cấu trúc sử dụng kỹ thuật tìm kiếm trên danh sách liên kết ứng dụng trong so khớp đa mẫu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện các giải pháp so khớp mẫu trong hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng và phát hiện giả mạo trên Web.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu mở rộng các thuật toán so khớp đa mẫu nhanh dựa trên các cấu trúc phức tạp như bảng băm kết hợp chỉ số trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng.

- Nghiên cứu và đề xuất các thuật toán so khớp đồ thị hiệu quả nâng cao khả năng phát hiện giả mạo trên web.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].Lê Đắc Nhường, Lê Đăng Nguyên, Trịnh Thị Thùy Giang, Lê Trọng Vĩnh (2012), “Phân tích, đánh giá hiệu quả của các thuật toán so khớp chuỗi dùng trong an ninh mạng”, Hội thảo các vấn đề chọn lọc về CNTT & TT lần thứ 14, Cần Thơ 7-8/10/2011, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, tr.451-463.

[2].Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh (2012), “Song song hóa thuật toán so khớp mẫu QuickSearch trong NIDS sử dụng mô hình chia sẻ bộ nhớ trên OpenMP và Pthreads”, Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12/2012, 28(4), tr. 255 – 263.

[3].Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh (2013), “Tối ưu không gian trạng thái của thuật toán AHO-CORASICK sử dụng kỹ thuật nén dòng và bảng chỉ số”, Chuyên san Bưu chính viễn thông các công trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, 9(29), tr. 23 – 29.

[4].Le Dang Nguyen, Dac-Nhuong Le, Tran Thi Huong, Le Trong Vinh (2014), “A New Genetic Algorithm Applied to Inexact Graph Matching”, International Journal of Computer Science and Telecommunications, May 2014, 5(5), pp.1-7.

[5].Le Dang Nguyen, Dac-Nhuong Le, Le Trong Vinh (2015), “A New Multiple-Pattern Matching Algorithm for the Network Intrusion Detection System”, The 4th International Conference on Security Science and Technology (ICSST 2015), January 15-16, 2015 Portsmouth, UK., 8(2), , pp. 94-100.

[6]. Le Dang Nguyen, Dac-Nhuong Le, Le Trong Vinh (2014), “Detecting Phishing Web Pages based on DOM-Tree Structure and Graph Matching Algorithm”, The Fifth International Symposium on Information and Communication Technologies, SoICT 2014, December 4-5, 2014, Hanoi, Vietnam, pp.280-285.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |