Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911
Căn cứ Thông báo số 57/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 (xem nội dung văn bản gửi kèm), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị tổ chức sơ tuyển và thẩm định hồ sơ của các ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 theo các nội dung chính sau đây:

-   Thủ trưởng đơn vị xem xét, chỉ đạo và hướng dẫn cho cán bộ thuộc đơn vị mình đăng ký tham gia; chủ động truyền thông rộng rãi và tạo điều kiện cho các ứng viên từ nguồn bên ngoài đáp ứng đủ điều kiện được tham gia chương trình nhằm đào tạo, tạo nguồn giảng viên chất lượng cao cho đơn vị;

-   Căn cứ Thông báo, các đơn vị hướng dẫn các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển (quy định ở các mục 5.2 và 5.5 của Thông báo); Ứng viên nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại đơn vị đào tạo và hoàn thành nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn/ (quy định ở mục 5.3 của Thông báo).

-   Đơn vị tổ chức hội đồng xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mục 3 và mục 4 của Thông báo, phù hợp với kế hoạch đào tạo giảng viên, chiến lược phát triển của đơn vị và gửi công văn đề nghị xem xét phê duyệt kèm theo danh sách trích ngang ứng viên theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên), hồ sơ của từng ứng viên về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) trước ngày 15/3/2016 (theo mẫu ở Phụ lục 1 và 2 của Thông báo);

Lưu ý: đối với nước Ô-xtơ-rây-li-a, mỗi đơn vị chỉ đề cử từ 01 đến 02 ứng viên dự tuyển.

-   Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, ĐHQGHN sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt, lập danh sách các ứng viên theo thứ tự ưu tiên của ĐHQGHN. ĐHQGHN gửi danh sách các ứng viên kèm theo hồ sơ về Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/3/2016.

>>>>> Xem thêm thông tin chi tiết. về phụ lục 

Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |