Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Đức Trí
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hạn hán ở khu vực Nam Trung Bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu, kết quả dự tính và giải pháp ứng phó.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Đức Trí        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04-10-1971                                                              

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.     

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- QĐ số 2837/QĐ-SĐH ngày 05/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh chuyên ngành đào tạo

- QĐ số 4373/QĐ-ĐHKHTN ngày 20/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc  trả NCS về địa phương hoặc cơ quan công tác

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hạn hán ở khu vực Nam Trung Bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu, kết quả dự tính và giải pháp ứng phó.

8. Chuyên ngành: Khoa học môi trường                 9. Mã số: 62 44 03 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   Hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Quang Đức                                                Hướng dẫn phụ:    PGS.TS Lê Văn Thiện

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(i) Đánh giá được tính chất, mức độ và xu thế biến đổi của hạn hán khu vực Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu những thập niên gần đây, trong đó chỉ số hạn Palmer đã được lựa chọn để đánh giá định lượng mức độ hạn hán.

(ii) Nhận diện và dự tính được sự biến đổi của hiện tượng hạn hán trong tương lai theo các kịch bản nồng độ khí nhà kính ở khu vực Nam Trung Bộ.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Hỗ trợ các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trong việc giám sát, cảnh báo hạn hán và chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với hạn hán gia tăng trong điều kiện biến đổi khí hậu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

1) Nghiên cứu, phát triển chỉ số Palmer thành công cụ giám sát và cảnh báo hạn hán cho khu vực Nam Trung Bộ.

2) Nghiên cứu tích hợp yếu tố gia tăng mức độ khắc nghiệt của hạn hán vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp.

3) Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân trong việc dự báo, cảnh báo và ứng phó với hạn hán; nghiên cứu chế tài xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân trong việc (i) khai thác, sử dụng không hiệu quả nguồn nước; (ii) làm suy giảm chất lượng nước, gây ô nhiễm môi trường nước.

4) Nghiên cứu mô hình tổ chức để quản lý và giám sát hạn hán khu vực Nam Trung Bộ nhằm (i) quản lý thống nhất việc khai thác, sử dụng nguồn nước; (ii) xây dựng và tổ chức triển khai quy hoạch phòng chống hạn hán; phòng, chống ô nhiễm môi trường nước và phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm trên toàn khu vực.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Trương Đức Trí, Ngô Thị Thanh Hương (2013), “Nghiên cứu về sự biến đổi của hạn hán khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1961-2012”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 29, Số 2S, tr. 214-222.

[2] Nguyễn Văn Thắng, Mai Văn Khiêm, Nguyễn Đăng Mậu, Trương Đức Trí (2014), “Nghiên cứu xác định chỉ tiêu hạn cho vùng Nam Trung Bộ”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số 639, tr. 49-55.

[3] Trương Đức Trí, Mai Văn Khiêm, Nguyễn Đăng Mậu, Hà Trường Minh, Đào Thị Thúy (2014), “Dự tính hạn hán ở khu vực Nam Trung Bộ bằng mô hình PRECIS”,  Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số 644, tr. 05-08.

[4] Trương Đức Trí, Nguyễn Đăng Mậu, Mai Văn Khiêm (2015), “Xu thế biến đổi của lượng mưa khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1961-2010”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 217, tr. 18-20.

[5] Trương Đức Trí, Nguyễn Văn Hiệp (2015), “Áp dụng kịch bản nồng độ khí nhà kính trong xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 229, tr. 13-15.

[6] Trương Đức Trí, Bùi Anh Tuấn, Lê văn Thiện (2015), “Xây dựng hệ thống thủy lâm kết hợp, giải pháp đa mục tiêu nhằm ứng phó với hạn hán ở Ninh Thuận”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 230, tr. 22-24.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cao Đức VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   |