Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Trường
Tên đề tài luận án: Truyện viết về đề tài dân tộc và miền núi giai đoạn 1945 - 1975

1. Họ và tên NCS: Nguyễn Minh Trường                      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     03/10/1983                                           

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 213/2011/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 21/11/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Quyết định kéo dài thời gian đào tạo số 3203/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31/12/2014 của Trường ĐHKHXH&NV.

7. Tên đề tài luận án: Truyện viết về đề tài dân tộc và miền núi giai đoạn 1945 - 1975

8. Chuyên ngành: Lý luận văn học                     

9. Mã số: 62 22 32 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Đức Phương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã dựng lên một cách khá toàn diện về diện mạo cũng như những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của truyện về đề tài dân tộc, miền núi giai đoạn 1945 - 1975.

- Thông qua việc tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến các yếu tố truyền thống - hiện đại, luận án đã gợi mở một số hướng phát triển cho truyện viết về đề tài dân tộc, miền núi hiện nay.

- Luận án đã khẳng định vai trò, vị thế và các giá trị của các truyện về đề tài dân tộc miền núi đối với nền văn xuôi cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1945 - 1975.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

- Biên soạn tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học và những người có cùng mối quan tâm 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

- Nghiên cứu những thay đổi của cuộc sống vùng đồng bào các dân tộc miền núi trong truyện ngắn đương đại

- Nghiên cứu hình tượng nhân vật người phụ nữ vùng cao trong văn xuôi đương đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):

[1] Nguyễn Minh Trường (2013), “Không gian văn hóa truyền thống và cuộc sống vùng núi phía Bắc trong truyện ngắn Việt Nam đương đại”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn T. 31(1), tr.59 - 66.

[2] Nguyễn Minh Trường (2015) , “Hình tượng già làng, trưởng bản với khối đoàn kết cộng đồng trong một số tác phẩm văn xuôi hiện đại về đề tài dân tộc miền núi”, Tạp chí Lý luận Phê bình văn học, Nghệ thuật (8), tr.60 - 65.

[3] Nguyễn Minh Trường (2015), Truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc, Sách chuyên luận Nhà nước đặt hàng, NXB ĐHQGHN, Hà Nội.

>>>>> Xem bản tin chi tiết tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   |