Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Đình Tùng
Tên đề tài luận án: Thiết kế mặt đáp ứng 3-mức với tính chất hiệu ứng bậc hai trực giao

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đình Tùng

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     26/09/1985                                                      

4. Nơi sinh:  Hải Phòng

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN     

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Thiết kế mặt đáp ứng 3-mức với tính chất hiệu ứng bậc hai trực giao

8. Chuyên ngành:  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học        

9. Mã số: 62460106

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         TS. Nguyễn Kỳ Nam

                                                            Hướng dẫn phụ:       GS. TS. Nguyễn Hữu Dư

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Các thiết kế Box-Behnken mới với số phép thử thí nghiệm ít hơn và có thể chia nhóm trực giao.

- Đóng góp vào danh sách các thiết kế SPLIT-PLOT với tính chất ước lượng tương đương và cải thiện một số kết quả của các tác giả trước.

- Xây dựng lớp các thiết kế thí nghiệm với tính chất hiệu ứng bậc hai trực giao.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Khả năng ứng dụng thực tiễn cao cho các bài toán thí nghiệm trong nông nghiệp, công nghiệp.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-  Ứng dụng một trong số các thiết kế thí nghiệm này vào bài toán thực tế.

-  Cải tiến các thiết kế tăng cặp (APD) với tính chất hiệu ứng bậc hai trực giao. 

- Nghiên cứu tiếp bài toán xây dựng các thiết kế thí nghiệm sàng lọc có tính chất hiệu ứng bậc hai trực giao. Các kết quả mới này đã được gửi đăng ở tạp chí Journal of Quality Technology.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Tung-Dinh Pham & Nam-Ky Nguyen (2014), Small Box-Behnken designs with orthogonal blocks, Statistics and Probability letter, 85,  pp.84-90.

[2]  Nam-Ky Nguyen & Tung-Dinh Pham (2015), Searching for D-efficient Equivalent-Estimation Second-Order Split-Plot Designs, Journal of Quality Technology, 47,  pp.54-65.

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

                                                                                               

                                                                                                             

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |