Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Thị Phương Thảo
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của hợp chất Zr(IV) cố định trên chất mang và khả năng hấp phụ asen, selen trong môi trường nước”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Phương Thảo            

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:    06/04/1981                                                                               

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4761/QĐ-KHTN-CTSV ngày 29/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của hợp chất Zr(IV) cố định trên chất mang và khả năng hấp phụ asen, selen trong môi trường nước

8. Chuyên ngành: Hóa môi trường;                                                      

9. Mã số: 62440120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Đỗ Quang Trung; Hướng dẫn phụ:    PGS.TS. Nguyễn Văn Nội.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

·       Tổng hợp thành công vật liệu Zr(IV) cố định trên than hoạt tính Trà Bắc theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường H2O2 và NH3

·       Nghiên cứu khả năng hấp phụ asen của các vật liệu chế tạo và bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ selen của vật liệu Zr/AC/N.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Than hoạt tính Trà Bắc là nguồn nguyên liệu sẵn có và dễ sản xuất ở Việt Nam, việc chế tạo vật liệu đơn giản, tiêu tốn ít năng lượng, giá thành thấp, hiệu quả hấp phụ cao do đó đề tài có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

 - Nghiên cứu điều chế vật liệu theo phương pháp thủy nhiệt sử dụng H2O2 và NH3 từ các điều kiện pH khác nhau.

 - Nghiên cứu khả năng hấp phụ asen hữu cơ của các vật liệu Zr/AC, Zr/AC/H, Zr/AC/N.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Đào Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Ngọc Dung (2012), “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý asen trong nước bằng cách cố định Zr(IV) trên nhựa vòng càng Muromac B1”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 17(1), tr. 46-50.

2. Đào Thị Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Thị Vân (2014), “Nghiên cứu cố định Zr(IV) trên than hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3 để hấp phụ asen trong nước”, Tạp chí Hóa học  52(5), tr. 250-254.

3. Đào Thị Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Thị Vân (2014), “Nghiên cứu hấp phụ asen trong nước bằng vật liệu Zr(IV) cố định trên than hoạt tính trong môi trường NH3”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 19, tr. 50-53.

4. Dao Phuong Thao, Vu Dinh Thao, Do Quang Trung, Nguyen Van Noi, Pham Ngoc Dung (2014), “Adsorption of selenic from aqueous solution by Zr(IV) loaded ion exchange resin”, Journal of Science and Technology HVKTQS Military, N.159, pp. 10-14.

5. Đào Thị Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Trần Hùng (2014), “Nghiên cứu cố định Zr(IV) trên ống cacbon nano đa lớp để xử lý asen trong nước”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 19(1), tr. 38-44.

6.Đào Thị Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Thị Vân (2015), “Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ thấp trên than hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3 để hấp phụ asen trong nước” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (6); tr 15-20.

7. Đào Thị Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Thị Vân (2015) “Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ cao trên than hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường H2O2 để hấp phụ asen trong nước” Tạp chí Hóa học 53(1), tr. 124- 129.

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |