Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Triệu Quỳnh Trang
Tên đề tài luận án: ẢNH HƯỞNG CỦA RADION VÀ U-HẠT LÊN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH TÁN XẠ NĂNG LƯỢNG CAO

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRIỆU QUỲNH TRANG     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     14/4/1984                                                         

4. Nơi sinh: TP Nam Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 3201/QĐ-SHĐ ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: ẢNH HƯỞNG CỦA RADION VÀ U-HẠT LÊN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH TÁN XẠ NĂNG LƯỢNG CAO

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

9. Mã số: 62 44 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           GS.TS. Hà Huy Bằng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã trình bày về các phương hướng mở rộng mới của mô hình chuẩn (mở rộng trong không thời gian 5 chiều và mở rộng khi tính đến bất biến tỷ lệ

- Nghiên cứu sự tham gia của radion vào quá trình tán xạ photon photon và quá trình tán xạ Compton

- Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Unparticle lên quá trình tán xạ , ra các hạt squarks trong MSSM, quá trình tán xạ Bhabha và quá trình tán xạ photon photon.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Hy vọng rằng các kết quả của luận án giúp tìm kiếm radion và u-hạt bằng thực nghiệm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Xem xét các quá trình khác có sự tham gia của radion và u-hạt

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Ha Huy Bang, Trieu Quynh Trang and Nguyen Thu Huong (2012), "Unparticle effects on Squark pair production", VNU Journal of Science, Mathematics- Physics Vol.28(1S), pp.11-17.

2.   Nguyen Thu Huong, Trieu Quynh Trang, Ha Huy Bang and Sa Thi Lan Anh (2015), "On unparticle searches through Bhabha scattering", Submitted on Acta Physics Polonica B.

3.   Trieu Quynh Trang and Ha Huy Bang (2015), "Radion effects on gamma gamma scattering", Modern Physics Lett A30(19), 1550095, pp.1-6.

4.   Trieu Quynh Trang and Ha Huy Bang (2015), "Radion searches through gamma gamma scattering", VNU Journal of Science, Mathematics- Physics Vol.31(2S), pp.82-87.

5.   Trieu Quynh Trang and Ha Huy Bang (2015), "Radion effects on Compton scattering", VNU Journal of Science, Mathematics- Physics Vol.31(2S), pp.77-81.

6.   Trieu Quynh Trang, Ha Huy Bang, Nguyen Thu Huong and Sa Thi Lan Anh (2015), "On unparticle searches through photon photon scattering", Journal of Modern Physics Vol.6(13), pp.1798-1802.
7.   Trieu Quynh Trang, Ha Huy Bang, Truong Minh Anh and Nguyen Thi Lan Anh, (2014), "Unparticle effects on Squark pair production at muon colliders in the SM", VNU Journal of Science, Mathematics- Physics Vol.30(1), pp.57-63.

            >>>>> Xem bản thông itn tiếng Anh.

                                                                                   

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |