Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Đức Chính
Tên đề tài luận án: Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh:  Vũ Đức Chính

2.     Giới tính: Nam

3.     Ngày sinh: 24/9/1952

4.     Nơi sinh: Nam Định

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên đề tài luận án: Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay

8.     Chuyên ngành: Tôn giáo học

9.     Mã số: 62 22 90 01

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh

11.   Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

      - Luận án phân tích một cách hệ thống về sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội - người dân sống trong vùng đất có vị trí và ý nghĩa quan trọng với đất nước.

      - Luận án chỉ ra cơ sở của sự hội nhập giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay.

      - Luận án chỉ ra những biểu hiện cụ thể của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay qua việc khảo cứu những địa điểm thực tế: các gia đình người Hà Nội (ở các làng đô thị hóa thành phường: làng Trung Kính Thượng...), các chùa ở Hà Nội (chùa Trung Kính Thượng, chùa Quán Sứ...),... trong cả các dịp lễ, tết và cả những ngày thường nhật

      - Luận án phân tích được những giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa đó.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

      Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa nói chung; Phật giáo, tín ngưỡng thờ cúng truyền thống và văn hóa Việt Nam nói riêng; cho việc hoạch định chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Vai trò Phật giáo với đời sống người Hà Nội.

- Sự hội nhập Phật giáo và văn hóa Việt Nam

- Xu hướng phát triển của Phật giáo Việt Nam

       14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.       Vũ Đức Chính (Thích Thanh Nhiễu) (2003), “Đáp ứng của Phật giáo Việt Nam trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ những người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng”, Phật giáo trong thời đại của nạn dịch AIDS, tr. 127-135.

2.       Vũ Đức Chính (Thích Thanh Nhiễu) (2012), “Ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam với văn hóa đạo đức người thủ đô Hà Nội hiện nay”, Kỷ yếu tọa đàm Phật giáo thủ đô 30 năm một chặng đường, Nxb Hải Phòng, tr. 22-25.

3.       Vũ Đức Chính (Thích Thanh Nhiễu) (2012), "Tính ưu việt của công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam", Kỷ yếu Hội thảo Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, tr. 79-82.

4.       Vũ Đức Chính (Thích Thanh Nhiễu) (2013), "Bàn về sự nghiệp bảo tồn và phát huy Thiền phái Trúc Lâm đời Trần trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay", Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308) con người và sự nghiệp, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 853-864.

5.       Vũ Đức Chính (Thích Thanh Nhiễu) (2014), “Hoạt động từ thiện và chức năng hỗ trợ xã hội của Phật giáo”, Tạp chí Khuông Việt (28), tr. 70-73.

6.       Vũ Đức Chính (2015), "Hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay", Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn.

7.       Vũ Đức Chính (2015), "Sự hội nhập Phật giáo và tục thờ cúng truyền thống trong gia đình, dòng họ người dân Hà Nội từ 1986 đến nay", Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (9), tr. 98-107.

8.       Vũ Đức Chính (2016), "Văn hóa Phật giáo và Công giáo trong đời sống tinh thần của người Việt Nam", Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam (2), tr. 33-43.

9.     Trần Thị Kim Oanh, Vũ Đức Chính (2016), "Sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống tại các ngôi chùa (nghiên cứu trường hợp tại một số chùa ở Hà Nội)", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (3).

10.     Vũ Đức Chính (2016), "Những giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng truyền thống ở người dân Hà Nội hiện nay", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (3).

>>>>> Xem thông tintiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |