Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Chương trình đào tạo Sau đại học của Trường ĐH Kansai, Nhật Bản

Kính gửi:

            - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

            - Trường ĐH Công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Trường ĐH Kansai, Nhật Bản về chương trình đào tạo Sau đại học.

Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ xin học bổng xin xem tài lieu đính kèm và tại địa chỉ: http://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/international/index_en.html

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị phổ biến chương trình học bổng tại đơn vị mình; tạo điều kiện thuận lợi cho những ứng viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng để làm hồ sơ, thủ tục đăng ký theo quy định; đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 15/5/2016.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn sinh viên đến ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |